Skup znaczków Chińskich

Od kilkunastu lat rynek filatelistyczny w chinach wykazuje tendencje wzrostowe.
Jest to wynikiem znacznego rozwoju gospodarczo-ekonomicznego oraz demograficznego Chin.

Ze wzgledu na wieloletnią współprace z chińskimi domami aukcyjnymi,jestem w stanie zaoferować
bardzo wysokie ceny skupu znaczków chińskich.

Skup znaczków chińskich jest przeprowadzany u Państwa w domu.lub w siedzibie naszej firmy.
W szczególności interesują nas znaczki z lat 60 tych.
Bardzo szanowanym i cenionym okresem filatelistyki chińskiej jest okres Wielkiej Proletariackiej
Rewolucji Kulturalnej, był to wielki ruch społeczno-polityczny w Chinach zainicjowany w 1966 roku
przez Mao Zedonga. Oczywiście również interesuje nas skup znaczków chińskich z innych lat.
Jeśli posiadacie Państwo znaczki chińskie,jesteście zainteresowani sprzedażą zapraszam do kontaktu tel. 795607150