POSZUKUJEMY

Interesują mnie wszelakiego rodzaju, ciekawe walory filatelistyczne, a w szczególności duze kolekcje i zbiory.
W menu zakładki znajdą Państwo, szczegółową specyfikację, tego co poszukuję najpilniej.

ZNACZKI POLSKIE

Pilnie poszukuję:
1) Przedwojenne stemple okolicznościowe.
2) Wydania krakowskie znaczków, całostek, listów.
3) Wydania lubelskie znaczków, całostek, listów.
4) Przesyłki i znaczki obozowe.
5) Listy z wodzami i wydania lokalne znaczków i kart pocztowych z lat 1944-45.
6) Listy i wydania lokalne znaczków i kart pocztowych z lat 1918-20.
7) Znaczki cięte, błędy i próby z okresu powojennego.
8) Dopłaty na lokalnych listach i skarcie.
9) Przesyłki zeppelinowe, lotnicze, balonowe.
10) Znaczki i listy Poczty Polskiej Portu Gdańskiego.
11) Plebiscyty: kolekcje listów i znaczków.
12) Listy legionowe, poczta I Polskiego Korpusu.
13) Błędy,błędodruki.
14) Ciekawe znaczki opłat skarbowych.
15) Generalna Gubernia : listy, stemple, próby, znaczki, makulatury, frankatury.
16) Poczta Polska na GGW : listy poczt polowych.
17) Wolne Miasto Gdańsk: listy, stemple, próby, znaczki.

ZNACZKI CHIŃSKIE

1) Zeszyty znaczkowe.
2) Hong Kong i Makao.
3) Tajwan: czyste do 1980 , listy do 1955.
4) Obcokrajowe przesyłki i listy w Chinach.
5) Wszystkie wydania znaczków lokalnych Chin Ludowych.
6) Republika Chińska: znaczki czyste, kasowane ,listy i karty pocztowe.
7) Poczty lokalne: Shanghai, Amoy, Chefoo.
8) Chiny Ludowe: znaczki czyste i kasowane na listach i FDC do 1990.

ZNACZKI ALBANIA, NIEMCY, AUSTRIA
1) Znaczki czyste,kasowane,listy do 1960, kolonialne, widokówki, księstwa niemieckie na listach.
2) Stemplowane do 2000,ciekawe ostemplowania i stemplowane Rzeszy.
3) Poczty polowe, zagraniczne, nietypowe.
4) Listy z pierwszymi wydaniami, przedznaczkowe
5) Poczta Konstantynopol, Chiny, Morokko i poczta miejska.
6) Poczta okupacyjna 1914-1918 / 1939-1945.

ZNACZKI CZECHOSŁOWACJA, ROSJA, URKAINA
1) Poczty polowe, zagraniczne z Persji, Chin, Konstantynopolu, poczty ziemstwa.
2) Ciekawe ostemplowanie znaczków.
3) Ukraina Zachodnia i Zakarpacka.
4) Listy, skart ze znaczkami 1918-1923.

ZNACZKI DANIA, NORWEGIA, SZWECJA
Znaczki czyste i stemplowane do 1952.

ZNACZKI ESTONIA, LITWA, ŁOTWA
Znaczki czyste i stemplowane do 1941.

ZNACZKI FRANCJA, HISZPANIA, PORTUGALIA, WŁOCHY
Znaczki czyste,kasowane oraz listy do roku 1950.
Wszystkie wydania zarówno ojczyźniane jak i kolonionalne.

ZNACZKI BUŁGARIA, GRECJA, RUMUNIA, WĘGRY
Znaczki czyste, kasowane, listy do 1950.

ZNACZKI HONG-KONG, JAPONIA, INDIE, KOREA

1) Masówka, ciekawe stemple, także fałszerstwa znaczków klasycznych.
2) Korea Północna listy i karty pocztowe, widokówki, wszystkie do roku 1960.
3) Cesarstwo znaczki,listy i widokówki.

ZNACZKI MAKAU, MONGOLIA, SINGAPUR, TAJLANDIA
Znaczki, listy, karty pocztowe i widokówki do roku 1950.

ZNACZKI STANY ZJEDNOCZONE
1) Znaczki na listach do Europy sprzed roku 1900.
2) Znaczki czyste do roku 2000.
3) Czyste PlateBlocks i arkusze.
4) Znaczki stemplowane do 1930.
5) Znaczek nr1 w każdym egzemplarzu.
6) Zeppeliny czyste ,stemplowane i na listach, FDC.
4) Korea Północna znaczki roku 1950.

KOLEKCJE FILATELISTYCZNE
Duże kolekcje filatelistyczne, złożone z walorów pochodzących z całego świata – niekoniecznie usystematyzowane.
Również kolekcje tematyczne ( fauna, flora, marynistyka, papież itp. ).
Kupuję również amatorskie kolekcje filatelistyczne.
Interesuję mnie zakup „masówki” filatelistycznej.

Facebook