SKUP ZNACZKÓW FRANCJA HISZPANIA PORTUGALIA WŁOCHY
skup znaczków

Filatelistyka - Numizmatyka
Kamil Petrykowski

Znaczki czyste,kasowane oraz listy do roku 1950.
Wszystkie wydania zarówno ojczyźniane jak i kolonionalne.