SKUP ZNACZKÓW CZECHOSŁOWACJA ROSJA UKRAINA
skup znaczków

Filatelistyka - Numizmatyka
Kamil Petrykowski

1) Poczty polowe, zagraniczne z Persji, Chin, Konstantynopolu, poczty ziemstwa.
2) Ciekawe ostemplowanie znaczków.
3) Ukraina Zachodnia i Zakarpacka.
4) Listy, skart ze znaczkami 1918-1923.