Skup znaczków albania,austria,niemcy
skup znaczków

Filatelistyka - Numizmatyka
Kamil Petrykowski

1) Znaczki czyste,kasowane,listy do 1960, kolonialne, widokówki, księstwa niemieckie na listach.
2) Stemplowane do 2000,ciekawe ostemplowania i stemplowane Rzeszy.
3) Poczty polowe, zagraniczne, nietypowe.
4) Listy z pierwszymi wydaniami, przedznaczkowe
5) Poczta Konstantynopol, Chiny, Morokko i poczta miejska.
6) Poczta okupacyjna 1914-1918 / 1939-1945.